ACO HRVATSKA

ACO Spin slivnici visokog učinka za ravne krovove sakupljaju vodu sa krovnih površina, višekatnih parkirališta, zelenih krovova i terasa. Voda se odvodi gravitacijski preko zasebnog sustava slivnika i cijevi. Za ovu primjenu uvijek se koriste slivnici bez zapora za miris. Slivnici za ravne krovove su proizvedeni iz lijevanog željeza, te se koriste sa kuglastim rešetkama klase H na neprohodnim krovovima sa šljunkom, ili sa pokrovnim rešetkama klase K3, L15 i M125 na krovovima koji se koriste kao terase ili parkirališta. Svi elementi izrađeni su prema HRN EN 1253-2, te spadaju u klasu A1 negorivih materijala.

Spin slivnici iz lijevanog željeza

ACO Spin krovni slivnici_lijevano željezo              dwg
ACO Spin krovni slivnici DN70xlsx
ACO Spin krovni slivnici DN100                   
ACO Spin krovni slivnici DN125
ACO Spin krovni slivnici DN150xlsx
TOP