ACO HRVATSKA

Kod odvodnje parkirališnih etaža razlikujemo vanjske otvorene i unutarnje zatvorene garažne konstrukcije. U oba slučajeva očekujemo višestruka naprezanja uslijed vlage i vode. ACO parkirališni slivnici se pouzdano i lako nose s teretom kišnice, a zimi snijegom akumuliranim na automobilima. Na visokofrekventnim nadzemnim parkiralištima ili podzemnim garažama (npr. komercijalne garaže u shopping centrima ili zračnim lukama), ovi slivnici zadovoljavaju značajno veće zahtjeve od konstruktivnih i mehaničkih opterećenja u privatnim objektima.

Slivnici za garaže i parkirališta

Pregled proizvoda

Prospekt          pdf

Tehnički crteži

Slivnici za garaže i parkirališta                          dwg

Opisni tekstovi

ACO slivnici za garaže i parkirališta                xlsx
TOP