ACO HRVATSKA

Cijevi za odvodnju

  • Cijevi za gravitacijsku, podtlačnu ili vakuum odvodnju prema HRN EN 1124
  • Utični spoj sa dvostrukom brtvom
  • Za tlakove do 0,7 bara ili 2,0 bara
  • Visoka stabilnost i trajnost te mala težina
  • Pasivizirana površina
  • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
TOP